Om konkurransen

Målet med Ta Ordet! er å styrke den retoriske kompetansen til både elever og lærere. Muntlig fremføring, retorikk og bruken av retoriske appellformer nevnes eksplisitt i skolenes nyeste læreplaner, og krever at både lærere og elever må jobbe med presentasjoner og retorikk. Gjennom Ta Ordet! får både lærer og elev en kreativ og spennende mulighet til å utforske disse temaene samtidig som man lærer av noen av de beste retorikkforskerne i Norge.

Prosjektet vil knytte sammen næringsliv og utdanning, og vil vise hvor viktig det er med retorisk kompetanse, både som elev og som arbeidstaker. Kanskje det også kan inspirere til å søke høyere utdanning innen retorikk? Vi tror at denne konkurransen kan skape engasjement hos alle involverte, og ikke minst vil det skape retorisk kompetanse og bevissthet.

I 2016 er konkurransen åpen for skoler i Bergen, i 2017 for skoler på Vestlandet, og i 2018 vil konkurransen være nasjonal.

Selve konkurransen gjennomføres i fem trinn:

  1. Lærere fra medvirkende skoler deltar i en halvdags-workshop på Universitetet i Bergen. Her gir retorikere innføring i retorikk og talekunst, og tilby en undervisningspakke i presentasjoner og talekunst. Erfaringene og pakken kan lærerne benytte i undervisningen og i avholdelse av interne tale-konkurranser.
  2. Skolene avholder interne konkurranser og velger en vinner.
  3. Vinnerne fra deltakende skoler besøker UiB og får kursing i retorikk samt tilbakemelding på deres taler. Talene holdes, og et mindre antall velges ut til finale.
  4. Utvalgte finaledeltakere besøker SpeakLab, som coacher finalistene og videreutvikler og forbedrer talene.
  5. Finalen avholdes i Universitetsaulaen. Første finale ble avholdt høsten 2016.