Om prosjektet

Talekonkurransen Ta Ordet! ønsker å engasjere unge mennesker til å ta ordet og å fremme forståelsen for retorikkens verdi i dagens samfunn.  Meningen med Ta ordet er å styrke den retoriske bevisstheten og kompetansen i skolen og i samfunnet generelt. Deltakelse i konkurransen vil gi lærere og elever gode opplevelser og anledning til å lære av Norges fremste retorikkmiljø.

Prosjektet er utviklet av Retorikkgruppen på institutt for informasjons- og medievitenskap (Universitetet i Bergen). Som en del av universitetets samfunnsoppdrag ønsker Retorikkgruppen å spre kunnskap og kompetanse om retorikk og talekunst til ungdom, skoler og offentligheten. Prosjektet søker ikke bare å etablere samarbeid mellom skole og universitet, men mellom universitet og eksterne partnere i organisasjonsliv, næringsliv og politikk.

Besøk oss på Facebook og Instagram.