Kontakt

Arbeidsgruppen for Ta Ordet! er interessert i kommentarer, forslag og hjelp til prosjektet - særlig fra skoler. Henvendelser kan rettes til Jens E. Kjeldsen, eller til relevant person i listen under: