Undervisningsopplegg

Se på Ta Ordets introduksjon til praktisk retorikk her:

 

Du kan også laste ned presentasjonen i PowerPoint-format.

Artikler:

Les retorikkprofessor Jens Kjeldsens artikkel "Gi ordet - til elevene!" her:

Du kan også laste ned artikkelen i PDF-format.

Les norsklærer Line Ellingsens artikkel "Appell etter femavsnittsmetoden - retorikk i klasserommet" her:

Du kan også laste ned artikkelen i PDF-format.

Videoer:

Hvordan tale som en leder

Trenger du inspirasjon til hvordan du kan holde en god tale? Trykk her

Mer undervisningsmateriale kommer snart: Her vil vi fortløpende legge ut undervisningsmateriell og ressurser en kan bruke i arbeidet opp mot konkurransen.